AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tháng 3- 1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

  • A. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
  • B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  • C. Thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
  • D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tuyên bố tự giải tán.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA