AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ Quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.
  • B. thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.
  • C. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với Liên Xô.
  • D. góp phần làm hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>