YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trước những hành động xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, triều đình nhà Nguyễn có động thái như thế nào?

  • A. Từ phát động toàn dân kháng chiến đi đến đầu hàng.
  • B. Nhu nhược, đầu hàng ngay khi quân Pháp tấn công.
  • C. Chấp nhận đầu hàng để tránh đổ máu cho nhân dân.
  • D. Từ phản ứng quyết liệt chuyển dần sang đầu hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>