YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam Việt Nam làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ?

  • A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).
  • B. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).
  • C. Chiến thắng Đồng Xoài (Bình Phước).
  • D. Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA