YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan hệ giữa các nước lớn mang tính hai mặt là

   

  • A. hài hòa và hợp tác.
  • B. mâu thuẫn và kiềm chế.
  • C. đối thoại và thỏa hiệp.
  • D. cạnh tranh và hợp tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA