AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1991 đến năm 2000, hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm vì 

  • A. sức mạnh của mỗi quốc gia là có một nền tài chính, quốc phòng vững chắc.
  • B. kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.
  • C. để đảm bảo quyền cơ bản của mỗi dân tộc và con người.
  • D. muốn taọ ra môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA