AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào phản ánh âm mưu của Mĩ ở Đông Dương trong những năm 1951-1954?

  • A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.
  • B. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp.
  • C. Tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava.
  • D. Viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch Rơve.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA