AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây quyết định việc Nguyễn Ái Quốc xác định cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản?

  • A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.
  • B. Yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
  • C. Truyền thống cách mạng của quê hương.
  • D. Thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị sắc bén của Người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>