AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

  • A. chống đế quốc, chống phong kiến.
  • B. chống chế độ phản động thuộc địa.
  • C. lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
  • D. lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA