YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

  • A. Có sự khác nhau về phương pháp và cách thức hoạt động.
  • B. Mục tiêu cứu nước, giải phóng dân tộc và chi phối bởi hệ tư tưởng dân chủ tư sản.
  • C. Khẳng định sự bất lực của hệ tư tưởng dân chủ tư sản.
  • D.

   Nhằm mục tiêu cứu nước, xây dựng nhà nước phong kiến độc lập tự chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>