AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là

  • A. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  • B. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.
  • C. đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất.
  • D. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA