AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm chung là

  • A. góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  • B. có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • C. chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
  • D.

   chống kẻ thù dân tộc và đòi quyền lợi dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA