AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3- 1945) là bản chỉ thị của

  • A. Tổng bộ Việt Minh.
  • B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • D. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>