AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1983 – 1991, kinh tế Mĩ

  • A. phục hồi và phát triển.
  • B. phát triển xen kẽ suy thoái.
  • C. khủng hoảng và suy thoái. 
  • D. phát triển mạnh mẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>