AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1945 – 1950, nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

   

  • A. mở rộng quan hệ ngoại giao.
  • B. phá thế bao vây, cấm vận.
  • C. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
  • D. xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA