AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ cuối 1953 đến đầu 1954, quân Pháp ở Đông Dương buộc phải phân tán lực lượng tại những vị trí nào?

  • A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luông Phabang.
  • B. Điện Biên Phủ, Sênô, Luông Phabang, Plâycu.
  • C. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm nưa.
  • D. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâycu, Luông Phabang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>