AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được vận dụng linh hoạt trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

   

  • A. địa bàn diễn ra với sự kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị.
  • B. sử dụng lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi.
  • C. sử dụng lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi.
  • D. chớp thời cơ, sáng tạo, linh hoạt trong giành chính quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>