AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng của giai cấp nào?

  • A. nông dân. 
  • B. công nhân. 
  • C. tư sản dân tộc.
  • D. tư sản mại bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>