AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản Hiến pháp (11 – 1993) ở Nam Phi được ban hành đã

   

  • A. chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.
  • B. mở ra bước tiến mới trong hệ thống chính trị.
  • C. giành độc lập dân tộc và quyền sống của con người.
  • D. quy định thể chế Tổng thống ở Nam Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>