AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

  • A. nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.
  • B. thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.
  • C. chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.
  • D.

   thiếu sự phối hợp và tính thống nhất toàn quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>