AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là chủ trương của Đảng lao động Việt Nam trong chỉ đạo quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

  • A. Tiến công địch ở ba mũi (quân sự, chính trị, binh vận).
  • B. Tiến công địch trên cả ba mặt trận (quân sự, chính trị, ngoại giao).
  • C. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
  • D. Tiến công trên cả ba vùng chiến lược (nông thôn đồng bằng, rừng núi, đô thị).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>