YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

  • A. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
  • B. Quân Đồng minh giải giáp quận đội Nhật Bản.
  • C. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh.
  • D. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA