• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^4} - 5{x^2} + 4\). Với tất cả các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng \(\left( d \right):y = m\) tại bốn điểm phân biệt?

  • A. \( - 4 < m <  - \frac{9}{4}\)
  • B. \(m >  - \frac{9}{4}\)
  • C. \( - \frac{9}{4} < m < 4\)
  • D. \(m <  - \frac{9}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét \({x^4} - 5{x^2} + 4 = m \Leftrightarrow {x^4} - 5{x^2} + 4 - m = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} = \frac{{5 + \sqrt {9 + 4m} }}{2}\\{x^2} = \frac{{5 - \sqrt {9 + 4m} }}{2}\end{array} \right.\) , \(m > \frac{{ - 9}}{4}\)

  Để cắt tại 4 điểm phân biệt thì:

  \(\frac{{5 - \sqrt {9 + 4m} }}{2} > 0 \Leftrightarrow 5 > \sqrt {9 + 4m}  \Leftrightarrow m < 4\)

  Vậy \(\frac{{ - 9}}{4} < m < 4.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC