YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^4} - 5{x^2} + 4\). Với tất cả các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng \(\left( d \right):y = m\) tại bốn điểm phân biệt?

  • A. \( - 4 < m <  - \frac{9}{4}\)
  • B. \(m >  - \frac{9}{4}\)
  • C. \( - \frac{9}{4} < m < 4\)
  • D. \(m <  - \frac{9}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét \({x^4} - 5{x^2} + 4 = m \Leftrightarrow {x^4} - 5{x^2} + 4 - m = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} = \frac{{5 + \sqrt {9 + 4m} }}{2}\\{x^2} = \frac{{5 - \sqrt {9 + 4m} }}{2}\end{array} \right.\) , \(m > \frac{{ - 9}}{4}\)

  Để cắt tại 4 điểm phân biệt thì:

  \(\frac{{5 - \sqrt {9 + 4m} }}{2} > 0 \Leftrightarrow 5 > \sqrt {9 + 4m}  \Leftrightarrow m < 4\)

  Vậy \(\frac{{ - 9}}{4} < m < 4.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA