• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số lẻ có tính chất nào?

  • A. Nhận trục Oy làm trục đối xứng
  • B. Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
  • C. Nhận điểm cực tiểu là tâm đối xứng
  • D. Nhận trục Ox làm trục đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC