ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi độ dài cạnh của một hình lập phương tăng thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm \(98c{m^3}\). Cạnh của hình lập phương đã cho là:

  • A. 4cm
  • B. 6cm
  • C. 5cm
  • D. 3cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi a là độ dài cạnh hình lập phương

  Ta có: \(V = {a^3}\)

  Khi tăng cạnh thêm 2cm thì:

  \(\begin{array}{l}V = {(a + 2)^3} = {a^3} + 98 \Leftrightarrow 6{a^2} + 12a + 8 = 98 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}a = 3\\a =  - 5\end{array} \right.\\\end{array}\)

  Vậy a=3cm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON