• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

  • A. \(y = \frac{{3x + 4}}{{x - 1}}\)
  • B. \(y = \frac{{4x + 1}}{{x + 2}}\)
  • C. \(y = \frac{{2x - 3}}{{3x - 1}}\)
  • D. \(y = \frac{{ - 2x + 3}}{{x + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cho x = 0 rồi kiểm tra y

  Ta thấy đáp án A, y = -4<0 thỏa mãn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC