• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

  • A. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp
  • B. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp
  • C. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp
  • D. Bất kì một hình hộp nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình hộp có đáy là đa giác nội tiếp thì có mặt cầu ngoại tiếp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC