• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} + m + 1\) để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành thì m bằng:

  • A. \( - 9\) và 3
  • B. 1 và 4
  • C. 0 và 1
  • D. \( - 5\) và \( - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành thì

  \(\left\{ \begin{array}{l}{x^3} + 3{x^2} + m + 1 = 0\\3{x^2} + 6x = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^3} + 3{x^2} + m + 1 = 0\\\left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}m =  - 1\\x = 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}m =  - 5\\x =  - 2\end{array} \right.\end{array} \right.\)

  Vậy m = -1 và m = -5.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC