YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) có một điểm cực tiểu \(\left( {0; - 2} \right)\) và cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ \(x =  \pm 1\) là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  • A. \(y = {x^4} + 3{x^2} - 4\)
  • B. \(y = {x^4} + {x^2} - 2\)
  • C. \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1\)
  • D. \(y = {x^4} - 3{x^2} - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f(x)\) có điểm cực tiểu là (0; -2) nên (0;-2) thuộc đồ thị hàm số, mà chỉ có đáp án B, D thỏa mãn

  Và \(y'{'_{(0)}} > 0\) nên chỉ có B thỏa mãn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA