• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:

  • A. Lớn hơn 5
  • B. Lớn hơn 4
  • C. Lớn hơn hoặc bằng 5
  • D. Lớn hơn hoặc bằng 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng lớn hơn hoặc bằng 4.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC