• Câu hỏi:

  Cho hình chóp SABC. Gọi \(A',B'\) lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích hai khối chóp \(S.A'B'C\) và \(S.ABC\) bằng:

  • A. \(\frac{1}{8}\)
  • B. \(\frac{1}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng công thức tỉ lệ thể tích:

  \(\frac{{\mathop V\nolimits_{SA'B'C'} }}{{\mathop V\nolimits_{SABC} }} = \frac{{SA'}}{{SA}}.\frac{{SB'}}{{SB}}.\frac{{SC}}{{SC}} = \frac{1}{4}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC