• Câu hỏi:

  Giả sử ta có hệ thức: \({a^2} + {b^2} = 7ab\left( {a > 0;b > 0} \right)\). Hệ thức nào sau đây đúng?

  • A. \(2{\log _2}\frac{{a + b}}{3} = {\log _2}a + {\log _2}b\)
  • B. \(4{\log _2}\frac{{a + b}}{6} = {\log _2}a + {\log _2}b\)
  • C. \({\log _2}\frac{{a + b}}{3} = 2\left( {{{\log }_2}a + {{\log }_2}b} \right)\)
  • D. \(2{\log _2}\left( {a + b} \right) = {\log _2}a + {\log _2}b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết: \({a^2} + {b^2} = 7ab \Leftrightarrow {(a + b)^2} = 9ab\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {\log _2}{(a + b)^2} = {\log _2}(9ab) \Leftrightarrow 2{\log _2}(a + b) = {\log _2}9 + {\log _2}a + {\log _2}b\\ \Leftrightarrow 2{\log _2}\left( {\frac{{a + b}}{3}} \right) = {\log _2}a + {\log _2}b.\end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC