• Câu hỏi:

  Một khối trụ có bán kính đáy \(a\sqrt 3 \), chiều cao \(2a\sqrt 3 \). Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ là:

  • A. \(4\pi \sqrt 3 {a^3}\)
  • B. \(6\pi \sqrt 6 {a^3}\)
  • C. \(8\pi \sqrt 6 {a^3}\)
  • D. \(\frac{4}{3}\pi \sqrt 6 {a^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình trụ là:

  \(R = \sqrt {{{(a\sqrt 3 )}^2} + {{(a\sqrt 3 )}^2}}  = a\sqrt 6 \)

  Vậy \(V = \frac{4}{3}\pi {R^3} = 8\pi \sqrt 6 {a^3}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC