• Câu hỏi:

  Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình nón đó là:

  • A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • B. \(2\sqrt 3 \)
  • C. \(\frac{{2\sqrt 3 }}{3}\)
  • D. \(\sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đường sinh bằng đường kính đáy nên \(\Delta ABC\) đều cạnh bằng 2

  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình nón là:

  \(R = \frac{2}{3}.AB.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = \frac{2}{3}.2.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = \frac{{2\sqrt 3 }}{3}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC