• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - x.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đồng biến trên khoảng \(\left( {0;1} \right)\)
  • B. Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)
  • C. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • D. Đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f'(x) = \cos x - 1 \le 0,\forall x \in \mathbb{R}\) nên hàm số luôn nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC