YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - x.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đồng biến trên khoảng \(\left( {0;1} \right)\)
  • B. Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)
  • C. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • D. Đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f'(x) = \cos x - 1 \le 0,\forall x \in \mathbb{R}\) nên hàm số luôn nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA