YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hàm số f(x) có đạo hàm là \(f'\left( x \right) = {x^2}{\left( {x + 1} \right)^2}\left( {2x - 1} \right)\). Số điểm cực trị của hàm số f(x) là:

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{1}{2}\\x = 0\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  Vì \(x = 0,x =  - 1,\) là các nghiệm kép nên y’ không đổi dấu khi qua các nghiệm này nên chỉ có tại \(x = \frac{1}{2}\) hàm số có cực trị.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA