• Câu hỏi:

  Hàm số f(x) có đạo hàm là \(f'\left( x \right) = {x^2}{\left( {x + 1} \right)^2}\left( {2x - 1} \right)\). Số điểm cực trị của hàm số f(x) là:

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{1}{2}\\x = 0\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  Vì \(x = 0,x =  - 1,\) là các nghiệm kép nên y’ không đổi dấu khi qua các nghiệm này nên chỉ có tại \(x = \frac{1}{2}\) hàm số có cực trị.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC