• Câu hỏi:

  Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

  • A. \(\frac{1}{2}\pi {a^2}\)
  • B. \(\pi {a^2}\)
  • C. \(2\pi {a^2}\)
  • D. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình nó có bán kính đáy \(r = \frac{a}{2};\,\) độ là đường sinh \(l = a\)

  Diện tích xung quanh hình nón là:

  \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .\frac{a}{2}.a = \frac{{\pi {a^2}}}{2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC