YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hình cầu có thể tích \(\frac{4}{3}\pi \) ngoại tiếp một hình lập phương. Thể tích của khối lập phương đó là:

  • A. 1
  • B. \(\frac{8}{3}\)
  • C. \(2\sqrt 3 \)
  • D. \(\frac{{8\sqrt 3 }}{9}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi a là độ dài cạnh hình lập phương

  Hình cầu có bán kính là: \(R = AI = \sqrt {A{O^2} + O{I^2}}  = \sqrt {{{\left( {\frac{a}{{\sqrt 2 }}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{a}{2}} \right)}^2}}  = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

  Thể tích khối cầu là: \(V = \frac{4}{3}\pi {R^3} = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{2} = \frac{4}{3}\pi  \Rightarrow {a^3} = \frac{{8\sqrt 3 }}{9} = \mathop V\nolimits_{ABCDA'B'C'D'} .\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON