YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết \({\log _a}b = 3;{\log _a}c =  - 2\) khi đó \({\log _a}\left( {{a^3}{b^2}\sqrt c } \right)\) bằng:

  • A. -6
  • B. 1
  • C. 8
  • D. -8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}{\log _a}b = 3 \Leftrightarrow b = {a^3}\\{\log _a}c =  - 2 \Leftrightarrow c = {a^{ - 2}}\end{array}\)

  \( \Rightarrow {a^3}{b^2}\sqrt c  = {a^3}.{a^6}.{a^{ - 1}} = {a^8}\)

  Vậy \({\log _a}{a^3}{b^2}\sqrt c  = {\log _a}{a^8} = 8\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA