YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số nào sau đây có tâm đối xứng?

  • A. \(y = {x^2} - 2x\)
  • B. \(y = \sqrt {2 - x} \)
  • C. \(y = 2{x^4} + 3x - 1\)
  • D. \(y = {x^3} + 2x - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ thấy hàm số có tâm đối xứng là hàm số bậc 3 và tâm đối xứng chính là điểm uốn (điểm làm cho y’’=0).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 22734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA