YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{x - 2}}{{2x + 1}}.\)

  • A. Nhận \(A\left( { - \frac{1}{2};2} \right)\) làm tâm đối xứng
  • B. Không có tâm đối xứng
  • C. Nhận \(A\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng
  • D. Nhận \(A\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm số nhận đường thẳng \(x = \frac{{ - 1}}{2}\) làm tiệm cận đứng và \(y = \frac{1}{2}\) làm tiệm cận ngang

  \( \Rightarrow I\left( {\frac{{ - 1}}{2};\frac{1}{2}} \right)\) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA