YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một khối chóp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một cạnh bên có độ dài bằng 4 và tạo với đáy góc 60°. Thể tích khối chóp đó là:

  • A. \(8\sqrt 3 \)
  • B. \(\frac{{16\sqrt 2 }}{3}\)
  • C. \(16\pi \)
  • D. \(16\sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi O là hình chiếu của S trên (ABC) \( \Rightarrow \)  \(\widehat {SAO}={60^ \circ }\)

  \( \Rightarrow \sin {60^ \circ } = \frac{{SO}}{{SA}} \Rightarrow SO = 2\sqrt 3 \)

  Tam giác ABC có \(A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}\) nên vuông tại B

  Vậy thể tích cảu hình chóp là: \(V = \frac{1}{3}\mathop S\nolimits_{ABC} .SO = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}AB.BC.SO = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}.6.8.2\sqrt 3  = 16\sqrt 3 \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22833

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA