• Câu hỏi:

  Các đồ thị hàm số \(y = 3 - \frac{1}{x}\) và \(y = 4{x^2}\) tiếp xúc nhau tại điểm M có hoành độ là:

  • A. \(x =  - 1\)
  • B. \(x = 1\)
  • C. \(x = 2\)
  • D. \(x = \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị 2 hàm số tiếp xúc khi:

  \(\left\{ \begin{array}{l}3 - \frac{1}{x} = 4{x^2}\\{\left( {3 - \frac{1}{x}} \right)^\prime } = \left( {4{x^2}} \right)'\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = \frac{1}{2}\end{array} \right.\\\frac{1}{{{x^2}}} = 8x\end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC