• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - x + 1\) tiếp xúc tại điểm \(M\left( {1;1} \right)\) với đường nào sau đây?

  • A. Parabol \(y =  - {x^2} + 2x\)
  • B. Đường thẳng \(y = 2x + 1\)
  • C. Parabol \(y = {x^2}\)
  • D. Parabol \(y = 2{x^2} - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bài toán tổng quát: đồ thị hàm số \(f(x),g(x)\) tiếp xúc với nhau khi: \(\left\{ \begin{array}{l}f(x) = g(x)\\f'(x) = g'(x)\end{array} \right.\)

  Ở đây, ta có M là điểm tiếp xúc nên \(M\) thuộc hàm số đó thì chỉ có A, C, D

  Mà \(y{'_{(1)}} = 3{x^2} - 1 = 2\)

  Tính đạo hàm các hàm số tại 1 thì chỉ có C ra bằng 2

  Vậy C đúng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC