• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{2{x^2} + \left( {6 - m} \right)x + 4}}{{mx + 4}}\). Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đi qua điểm \(M\left( {1; - 1} \right).\)

  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. Không có m
  • D. m=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đồ thị hàm số đi qua M(1; -1) nên \( - 1 = \frac{{12 - m}}{{m + 4}} \Leftrightarrow m - 12 = m + 4 \Leftrightarrow  - 12 = 4\) vô lí

  Vậy không có m.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC