YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{2{x^2} + \left( {6 - m} \right)x + 4}}{{mx + 4}}\). Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đi qua điểm \(M\left( {1; - 1} \right).\)

  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. Không có m
  • D. m=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đồ thị hàm số đi qua M(1; -1) nên \( - 1 = \frac{{12 - m}}{{m + 4}} \Leftrightarrow m - 12 = m + 4 \Leftrightarrow  - 12 = 4\) vô lí

  Vậy không có m.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA