ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

  • A. Cơ số của logarit phải là số dương và khác 1
  • B. Cơ số của logarit phải là số dương
  • C. Cơ số của logarit phải là số nguyên
  • D. Cơ số của logarit là một số thực bất kì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(y = {\log _a}x,\) điều kiện xác định \(\left\{ \begin{array}{l}a > 0,a \ne 1\\x > 0\end{array} \right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF