• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 2\) khi đó đồ thị hàm số có:

  • A. Trục đối xứng \(x = 2\)
  • B. Tiệm cận ngang \(y = 2\)
  • C. Tiệm cận đứng \(x = 2\)
  • D. Tiệm cận ngang \(x = 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị hàm số nhận đường thẳng \(y = 2\) làm tiệm cận ngang.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC