• Câu hỏi:

  Số giao điểm của hai đường cong \(y = {x^3} - {x^2} - 2x + 3\) và \(y = {x^2} - x + 1\) là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét: \({x^3} - {x^2} - 2x + 3 = {x^2} - x + 1 \Leftrightarrow {x^3} - 2{x^2} - x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 2\\x = 1\end{array} \right.\)

  Vậy có 3 giao điểm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC