• Câu hỏi:

  Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và \(A'B'C'D'\). Diện tích S là:

  • A. \(\pi {a^2}\sqrt 3 \)
  • B. \(\pi {a^2}\sqrt 2 \)
  • C. \(\pi {a^2}\)
  • D. \(\frac{{\pi {a^2}\sqrt 2 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  2 Đường tròn ngoại tiếp 2 hình vuông có bán kính là: \(R = \frac{{AC}}{2} = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  \( \Rightarrow S = 2\pi Rl = 2\pi .\frac{{a\sqrt 2 }}{2}.a = \pi {a^2}\sqrt 2 .\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC