YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và \(A'B'C'D'\). Diện tích S là:

  • A. \(\pi {a^2}\sqrt 3 \)
  • B. \(\pi {a^2}\sqrt 2 \)
  • C. \(\pi {a^2}\)
  • D. \(\frac{{\pi {a^2}\sqrt 2 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  2 Đường tròn ngoại tiếp 2 hình vuông có bán kính là: \(R = \frac{{AC}}{2} = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  \( \Rightarrow S = 2\pi Rl = 2\pi .\frac{{a\sqrt 2 }}{2}.a = \pi {a^2}\sqrt 2 .\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA