• Câu hỏi:

  Một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60°. Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là:

  • A. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{2}\)
  • B. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{8}\)
  • C. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{6}\)
  • D. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có \(BO = \frac{1}{2}BD = \frac{{a\sqrt 2 }}{2} \Rightarrow SB = \frac{{BO}}{{\cos {{60}^ \circ }}} = a\sqrt 2 \)

  Diện tích xung quanh hình nón là: \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .BO.SB = \pi {a^2}\)

  Diện tích hình tròn ngoại tiếp ABCD là: \(S = \pi {r^2} = \pi .B{O^2} = \frac{{\pi {a^2}}}{2}\)

  Vậy \({S_{tp}} = {S_{xq}} + S = \frac{{3\pi {a^2}}}{2}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC