YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60°. Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là:

  • A. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{2}\)
  • B. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{8}\)
  • C. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{6}\)
  • D. \(\frac{{3\pi {a^2}}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có \(BO = \frac{1}{2}BD = \frac{{a\sqrt 2 }}{2} \Rightarrow SB = \frac{{BO}}{{\cos {{60}^ \circ }}} = a\sqrt 2 \)

  Diện tích xung quanh hình nón là: \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .BO.SB = \pi {a^2}\)

  Diện tích hình tròn ngoại tiếp ABCD là: \(S = \pi {r^2} = \pi .B{O^2} = \frac{{\pi {a^2}}}{2}\)

  Vậy \({S_{tp}} = {S_{xq}} + S = \frac{{3\pi {a^2}}}{2}.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA